Genomförda Projekt

Utemiljö

Örtträdgård
Veranda
Tillbyggnad av uterum
Uterum
Loungehörna
Pergola
Balkong
Altan
Farstu
Attefallshus
Stomresning
Bjälklag och stomme

Renovering

Snickarglädje
Köksrenovering
Takbyte
Renovering av Bastu
Fönsterbyte
Panelbyte

Kontor

Runda väggar
Scenbygge